9:00~18:00
毎週水曜日、毎月第1、第3火曜日、年末年始、 夏季休暇
日本で頑張る外国人の皆様のお部屋探しを応援します。
外国人の皆様の快適な生活を応援します。
①入居者のメリット 对于入居者的好处 Benefits for Foreign Residents 입주자의 메리트 Ưu điểm đối với người thuê nhà

≪日本語≫面倒な保証人探しは必要ありません。

日本でお部屋を借りるには保証人が必要となります。しかし、外国人にとって保証人探しは非常に難しい問題です。GTNの「TRUST NET21」を利用すればそのような保証人問題は解決することができます。

≪中国語≫无需寻找麻烦的保证人。

如果是外国人的朋友,审查无法通过。
日本人不愿意做保证人,最近连日本人寻找保证人也变得困难,外国人找保证人更是难上加难,不过GTN会帮您解决那些问题。

≪英語≫No Guarantor Needed

In order to rent an apartment in Japan, a guarantor is necessary.
However finding a guarantor is very difficult for foreigners.
GTN is here to provide you with the solution.

≪韓国語≫보증인을 찾을 필요가 없습니다.

일본에서 방을 구하려면 보증인이 필요합니다. 그러나 외국인에게 보증인을 찾기란 쉽지 않은 문제입니다. GTN의 「TRUST NET21」을 이용하면 그러한 문제를 해결할 수 있습니다.

≪ベトナム語≫Không cần phải tìm kiếm người bảo lãnh phù hợp

Ở Nhật Bản , nếu như bạn muốn thuê nhà thì cần phải có người bảo lãnh. Tuy nhiên đối với người nước ngoài thì việc tìm người bảo lãnh là rất khó khăn. Đến với GTN, chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng này.

≪日本語≫言葉の問題解決いたします。

外国語に対応する不動産会社はまだまだ少ないです。しかし、部屋を探す時、入居時、退去時など、不動産会社とのコミュニケーションは不可欠です。GTNなら英語・韓国語・中国語・ベトナム語・ネパール語等の各言語に対応しておりますので安心してお部屋を借りることができます。

≪中国語≫解决语言上的问题.

找房时很少有外语对应的房地产公司。但是在找房时,入住时以及退房时都需要与房地产公司交流。这时我们GTN会以英语,韩语,中文对应,让您可以安心租房。

≪英語≫No Language Problems

There are very few real estate agencies in Japan that provide foreign language support. However communication between real estate agent and tenant is necessary at every stages for apartment finding. GTN supports English, Korean, Chinese and Vietnamese. Foreign residents can find their apartments without any worries with our this multiple language services.

≪韓国語≫언어상의 문제를 해결할 수 있습니다.

외국어 대응이 가능한 부동산 회사는 아직 많지 않습니다. 그러나 방을 구할 때, 입주시, 퇴실시 등 부동산 회사와의 커뮤니케이션은 불가결한 문제입니다. GTN은 영어・한국어・중국어・베트남어 등 각종 언어를 대응하고 있어, 안심하고 방을 찾을 수 있습니다.

≪ベトナム語≫Giải quyết vấn đề về ngôn ngữ

Nhiều công ty bất động sản hiện nay vẫn chưa trang bị đầy đủ để có thể đáp ứng được sự đa dạng về ngôn ngữ của khách thuê nhà. Tuy nhiên từ giai đoạn tìm nhà, ký hợp đồng, vào nhà, ra khỏi nhà khách hàng và chủ nhà đều phải đối thoại với nhau. Công ty GTN chúng tôi được trang bị đầy đủ nhiều thứ tiếng như Anh, Hàn, Trung, Việt, nhằm mục đích giúp các bạn yên tâm hơn khi tìm nhà.

≪日本語≫あなたの良きパートナー

日本での生活における外国人の皆様の良きパートナーとして、日本での生活をサポートいたします。

≪中国語≫您的好伙伴

支持各位外国人在日本的生活,成为各位的好伙伴

≪英語≫As your good partner

We will assist your life in Japan as your good partner.

≪韓国語≫ 당신의 좋은 파트너

일본 생활의 좋은 파트너로서 서포트합니다.

≪ベトナム語≫Luôn là người bạn đồng hành ăn ý

Chúng tôi luôn sát cánh hỗ trợ các bạn giải quyết các vấn đề về liên quan đến nhà ở từ lúc bạn vào nhà đến lúc kết thúc hợp đồng thuê nhà.
②お申し込みについて 关于申请 About Application 신청에 관하여 Đăng ký
お申込に必要な書類お申込には、以下の書類が必要になります。
あらかじめご用意いただけると手続きがスムーズになります。
 • 必須 在留カードまたは、外国人登録証
 • いずれかひとつ 源泉徴収票、学生証、給与明細など
申请时需要以下的资料
如果事先预备好的话,可顺利进行。
 • 必须 在留卡,外国人登录证
 • 任何一个 汽车驾照 ,健康保险证, 源泉征收票,学生证
To make the process easier for you get below documents together and have them ready.
 • Compulsory ID Residence Card or Alien registration certificate
 • Any one of items below Drive License, Health insurance card, Certificate of income and withholding tax, Student card
신청에 필요한 서류 신청에는 아래의 서류가 필요합니다.
미리 준비하시면 절차 진행이 순조롭게 됩니다.
 • 필수 재류카드, 외국인 등록증
 • 다음 중 어느 하나 운전면허증, 건강보험증, 원천징수표, 학생증
Khi đăng ký thì bạn sẽ phải cung cấp những thông dưới đây cho công ty chúng tôi
 • Cần thiết Thẻ ngoại kiều
 • Một trong những giấy tờ sau Bằng lái xe, Bảo hiểm y tế, Giấy báo cáo thu nhập của 1 năm, Thẻ học sinh
arrow_upward